Cập nhật tỉ giá lãi suất ngày 19/03/2015

Cập nhật tỉ giá lãi suất ngày 19/03/2015Cập nhật tỉ giá lãi suất ngày 19/03/2015

VAMC là công cụ đặc biệt của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý nền kinh tế......

VAMC đồng hành cùng tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu

VAMC đồng hành cùng tổ chức tín dụng xử lý nợ xấuVAMC đồng hành cùng tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu

Tính đến cuối năm 2014, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua được gần 121 nghìn tỷ đồng nợ gốc của 39 tổ chức tín dụng (TCTD) và thu hồi được hơn 4.100 tỷ đồng. "Năm 2015, VAMC đặt mục tiêu tiếp tục mua từ 70 đến 100 nghìn tỷ đồng nợ xấu nữa và dự kiến từ năm 2016, mới thật sự bắt tay vào xử lý số nợ xấu đã mua", Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ định hướng trong thời gian tới....