THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thực hiện Kế hoạch bổ sung nhân sự năm 2016, Công ty Quản lý tài sản thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại các Ban thuộc Trụ sở chính, cụ thể như sau: ...

VAMC - HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

VAMC - HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 VAMC - HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Ngày 13/01/2016, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Phước Thanh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị....