Thống đốc Bình: Nhiệm kỳ chống ‘đổ vỡ’

Thống đốc Bình: Nhiệm kỳ chống ‘đổ vỡ’Thống đốc Bình: Nhiệm kỳ chống ‘đổ vỡ’

Tất cả chúng ta hẳn còn nhớ vào đầu nhiệm kỳ này, nguy cơ đổ vỡ của hệ thống ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu tăng cao, tín dụng rủi ro cao khiến cả xã hội lo ngại về hệ lụy của nó đối với nền kinh tế. Lãi suất giảm 40% ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thực hiện Kế hoạch bổ sung nhân sự năm 2015, Công ty Quản lý tài sản thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại các Ban thuộc Trụ sở chính, cụ thể như sau: ...