Thông tư số 09/2015/TT-NHNN

Thông tư số 09/2015/TT-NHNN Thông tư số 09/2015/TT-NHNN

Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

Dốc sức đưa nợ xấu về dưới 3%

Dốc sức đưa nợ xấu về dưới 3%Dốc sức đưa nợ xấu về dưới 3%

Từ nay đến 15/9, VAMC đặt mục tiêu mua hết số nợ còn lại từ các TCTD...