Cho tiền cũng không xử lý hết nợ xấu

Cho tiền cũng không xử lý hết nợ xấuCho tiền cũng không xử lý hết nợ xấu

Đó là câu nói của ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch HĐTV Cty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Ông Hùng cũng đề nghị hãy trao cho VAMC những quyền lực cụ thể....

Cập nhật tỷ giá lãi suất ngày 09/06/2015

Cập nhật tỷ giá lãi suất ngày 09/06/2015Cập nhật tỷ giá lãi suất ngày 09/06/2015

VAMC là công cụ đặc biệt của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý nền kinh tế....