Cập nhật tỷ giá lãi suất

Cập nhật tỷ giá lãi suất Cập nhật tỷ giá lãi suất

VAMC là công cụ đặc biệt của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý nền kinh tế....

Giải quyết nợ xấu: Không thể vội vàng

Giải quyết nợ xấu: Không thể vội vàngGiải quyết nợ xấu: Không thể vội vàng

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TBNH, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - ông Mai Xuân Hùng cho rằng, giải quyết nợ xấu phải bình tĩnh, không thể vội vàng. Việc xử lý nợ xấu sẽ bắt đầu từ các ngân hàng, nhưng để giải quyết nợ xấu thì phải có nguồn lực....