Danh mục tài sản chào bán của VAMC

Danh mục tài sản chào bán của VAMCDanh mục tài sản chào bán của VAMC

Các bạn xem ở danh mục :...

Thông báo lãi suất quý II/2016

Thông báo lãi suất quý II/2016Thông báo lãi suất quý II/2016

Công ty Quản lý tài sản thông báo mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu đã được Công ty Quản lý tài sản mua như sau:...