Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản (VAMC) làm việc với Tập đoàn đầu tư tài chính Northstar, Công ty tư vấn quốc tế WinMor và Công ty tư vấn tài chính MNP của Canada

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản (VAMC) làm việc với Tập đoàn đầu tư tài chính Northstar, Công ty tư vấn quốc tế WinMor và Công ty tư vấn tài chính MNP của CanadaChủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản (VAMC) làm việc với Tập đoàn đầu tư tài chính Northstar, Công ty tư vấn quốc tế WinMor và Công ty tư vấn tài chính MNP của Canada

Chiều ngày 12/06/2016 tại Trụ sở Công ty Quản lý tài sản, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Nguyễn Quốc Hùng đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn đầu tư tài chính Northstar, đại diện Công ty tư vấn quốc tế WinMor và đại diện Công ty tư vấn tài chính MNP của Canada nhân dịp chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam....

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thực hiện Kế hoạch bổ sung nhân sự năm 2016, Công ty Quản lý tài sản thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại các Ban thuộc Trụ sở chính, cụ thể như sau:...