Hôm nay, Nghị quyết về xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực

close