Moody’s ‘khen’ quá trình xử lý nợ xấu tại ngân hàng Việt

close