Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường xử lý nợ xấu

close