Nghị quyết 42 có giải phóng “cục máu đông” nợ xấu?

close