Nghị quyết xử lý nợ xấu: Gỡ ‘cục máu đông’: Ai được hưởng lợi nhất?

close