Nới lỏng tín dụng có thể đẩy nền kinh tế trở lại vòng xoáy của nợ xấu

close