Cán bộ, người lao động VAMC tích cực hưởng ứng phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi.

18/01/2021 16:27 GMT+7 95

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục lây lan nhanh trên thế giới, đặc biệt đã xuất hiện biến chủng vi rút mới có khả năng lây lan mạnh hơn. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại Việt Nam vẫn rất cao, đặc biệt là trong cộng đồng vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đang tới gần.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế việc vi rút xâm nhập, lây lan trong cộng đồng và bảo vệ sức khỏe người dân, ngày 05/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, người lao động VAMC cần tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm với bản thân, triệt để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, tăng cường vệ sinh cá nhân, theo dõi sức khỏe, thực hiện khai báo y tế toàn dân theo khuyến cáo, tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Trong thời gian trước và sau dịp Tết Nguyên đán cần hạn chế việc đi lại, tham gia các lễ hội, hạn chế đến những tập trung đông người đối với những công việc không thực sự cần thiết. Trường hợp đến những nơi tập trung đông người cần tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn của các cơ quan y tế.

Trường hợp bản thân hoặc người nhà tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 cần gửi thông tin về Lãnh đạo các đơn vị, Ban Hành chính – Nhân sự để áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định./.

Top