Công bố các quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về công tác cán bộ tại VAMC

31/12/2021 15:30 GMT+7 406

Ngày 31/12/2021, tại trụ sở VAMC, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về công tác cán bộ tại VAMC.

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thay mặt Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố và trao Quyết định số 2084/QĐ-NHNN ngày 27/12/2021 của Thống đốc NHNN về việc Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC đối với đồng chí Nguyễn Tiến Đông kể từ ngày 01/01/2022 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy đinh và Quyết định số 2085/QĐ-NHNN ngày 27/12/2021 của Thống đốc NHNN về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát VAMC đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng kể từ ngày 01/12/2021.

(Trao Quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC 

đối với đồng chí Nguyễn Tiến Đông)

Trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát VAMC 

đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng)

Đồng chí Đặng Văn Tuyên chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Đông được kéo dài thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, đồng thời cho rằng đây là sự đánh giá, ghi nhận của Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo NHNN đối với những nỗ lực, cố gắng của cá nhân đồng chí Nguyễn Tiến Đông và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trong suốt thời gian qua.

(Ban lãnh đạo VAMC chúc mừng Chủ tịch Hội đồng thành viên và 

Trưởng Ban Kiểm soát)

Đồng chí Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC thay mặt những đồng chí được trao quyết định cám ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo NHNN, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực sở trường, tạo sự đoàn kết, đồng lòng trong tập thể Ban lãnh đạo VAMC để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành ngân hàng trong thời gian tới./.


Top