Công ty Quản lý tài sản (VAMC) triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021

22/01/2021 17:03 GMT+7 19

Ngày 22 tháng 01 năm 2021 tại Hà Nội, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; cùng đại diện lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, các Bộ, Ngành liên quan và Ban lãnh đạo VAMC: Chủ tịch HĐTV, Thành viên HĐTV, Ban Điều hành, Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể cán bộ nhân viên VAMC. 

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020 là một năm kinh tế Việt Nam đầy biến động khó khăn bởi tác động của dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. Giãn cách xã hội kéo dài làm cho các hoạt động nghiệp vụ của VAMC đã bị giãn đoạn, ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện kế hoạch, VAMC buộc phải thay đổi hình thức thực hiện từ trực tiếp sang trực tuyến, hoạt động mua bán nợ thị trường gặp phải nhiều khó khăn, cán bộ VAMC không thể đi khảo sát tài sản, trao đổi làm việc với khách hàng, các nhà đầu tư quan tâm mua nợ, mua tài sản,...Trước bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước và sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, toàn thể cán bộ nhân viên VAMC đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đ/c Đoàn Văn Thắng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

Năm 2020, VAMC đã đạt được các kết quả nổi bật như: Hoàn thành về cơ bản 2/3 chỉ tiêu về mua nợ, xử lý nợ theo kế hoạch được giao: Đạt gần 100% kế hoạch mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng giá mua là 14.649 tỷ đồng; Đạt 95,03% kế hoạch xử lý thu hồi nợ xấu với 47.515 tỷ đồng dư nợ gốc đã được xử lý thu hồi. Lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020, kết quả xử lý thu hồi nợ của VAMC đạt 297.317 tỷ đồng dư nợ gốc, VAMC đã hoàn thành về cơ bản xử lý số nợ xấu đã mua theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg. Từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017), kết quả thu hồi nợ của VAMC chiếm 63% tổng số thu hồi nợ lũy kế từ khi thành lập đến 31/12/2020; Đặc biệt, VAMC đã   hoàn thành 4/4 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020, đó là: Chỉ tiêu doanh thu đạt 104,8%; chỉ tiêu lợi nhuận đạt 110%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 114,8%; không phát sinh chỉ tiêu nợ phải trả quá hạn và Chấp hành tốt chế độ, chính sách pháp luật (đây là các chỉ tiêu căn cứ xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của NHNN, Bộ Tài chính); Chiến lược phát triển của VAMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt theo Quyết định số 2024/QĐ-NHNN ngày 27/11/2020, cùng với Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020 và hướng tới năm 2022 đã được triển khai từ năm 2018, VAMC đã chủ động thực hiện mục tiêu hình thành, phát triển thị trường mua bán nợ trong đó VAMC đóng vai trò là trung tâm của thị trường bằng những hoạt động tích cực và hiệu quả như: Xúc tiến thành lập Câu lạc bộ AMC (VAMC đã xây dựng Đề án thành lập Câu lạc bộ AMC trình NHNN phê duyệt tại Quyết định số 35/QĐ-HHNH ngày 17/9/2020), hoàn thành Đề án Sàn giao dịch nợ VAMC trình NHNN xem xét, phê duyệt, qua đó từng bước nâng cao năng lực hoạt động, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện mô hình hoạt động nhằm củng cố vị thế của VAMC trong lĩnh vực xử lý nợ.[A1] VAMC cũng đã phối hợp với TCTD tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42 như thực hiện thu giữ, nhận bàn giao một số TSBĐ của khách hàng. [A2] Năm 2021, VAMC sẽ tích cực hơn nữa trong hoạt động mua bán nợ thị trường để bù đắp phần nào cho kết quả năm 2020, VAMC đã mua nợ thị trường mua 222 khoản nợ của 135 khách hàng với giá mua 1.498 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã ghi nhận, biểu dương kết quả và những nỗ lực của VAMC đạt được năm 2020 và đề nghị VAMC căn cứ vào Nghị quyết 42; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN; và trên cơ sở nguồn lực cho VAMC được tăng cường về vốn, nhân lực và cơ sở vật chất, VAMC cần triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nỗ lực thực hiện kế hoạch xử lý và thu hồi nợ, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu; tăng cường hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật và phương án được phê duyệt; đưa Sàn giao dịch nợ VAMC đi vào hoạt động; đồng thời phối hợp hiệu quả với các TCTD trong việc xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt; tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh nhằm đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng về mức an toàn (dưới 3%) theo Chỉ thị của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021. Bên cạnh đó, VAMC cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe và tài sản, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác mua nợ thị trường theo phương án được NHNN phê duyệt, đặc biệt sau khi Đề án Sàn giao dịch nợ VAMC được NHNN phê duyệt, Sàn giao dịch đi vào hoạt động thì hoạt động mua nợ thị trường của VAMC sẽ được cải thiện tích cực hơn; Tiếp tục mua nợ xấu thanh toán bằng TPĐB theo chỉ đạo của NHNN, VAMC thực hiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg, trên cơ sở đó đề xuất cho phép được tiếp tục mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu trên 3%; Triển khai các nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của VAMC đã được quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP (và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan) như hoạt động bảo lãnh, đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần... trên cơ sở về nguồn lực tài chính, năng lực thực hiện của VAMC cùng các biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo đảm khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn tuyệt đối vốn, tài sản của Nhà nước. 

Thứ hai, Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 của NHNN; Phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự hỗ trợ tối đa từ các Bộ, ngành, cơ quan, chính quyền địa phương trong xử lý các khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý liên quan đến xử lý nợ xấu, đặc biệt là công tác thu giữ và xử lý TSBĐ theo Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Thứ ba, Thực hiện nhiệm vụ định hướng xây dựng thị trường mua, bán nợ xấu tập trung tại Việt Nam, trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm của thị trường.

Thứ tư, Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, phấn đấu có trụ sở mới để ổn định hoạt động và làm tốt công tác quản lý cán bộ, trang bị hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt cũng như lâu dài.

Thứ năm, Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc kỷ cương trong mọi mặt hoạt động của VAMC; Tuân thủ nội quy lao động, các thỏa ước lao động đã ký; đồng thời, phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết, chung sức để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021, trên cơ sở đó xây dựng và hình thành văn hóa doanh nghiệp của VAMC - là một ngôi nhà chung của tất cả mọi người, nơi hội tụ đồng lòng đoàn kết.

Đ/c Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, ông Nguyễn Tiến Đông - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên VAMC khẳng định tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2021, mở đầu giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển VAMC đến 2025, định hướng đến năm 2030, đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả hơn công tác mua nợ theo giá trị thị trường theo phương án được NHNN phê duyệt; Chủ tịch cũng nhấn mạnh, trong năm 2021, VAMC sẽ phấn đấu có trụ sở mới, tập trung để hướng tới phát triển dài hạn của VAMC; Hoàn thiện hồ sơ xin rút đủ số vốn điều lệ theo lộ trình đã được chấp thuận tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017; Tiếp tục đầu tư công nghệ thông tin hiện đại để tạo tiền đề cho Sàn giao dịch nợ VAMC đi vào hoạt động (sau khi được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt).

Đ/c Đặng Đình Thích – Chủ tịch công đoàn VAMC phát động phong trào thi đua

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN trao cờ thi đua của NHNN cho tập thể VAMC và một số cá nhân xuất sắc đã được Ban lãnh đạo NHNN và VAMC trao tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực hiệu quả với hoạt động chung của Công ty nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung và Phát động phong trào thi đua năm 2021. 

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh trao bằng khen tập thể VAMC 


Top