Hoạt động Công nghệ thông tin tại VAMC năm 2020

15/12/2020 15:45 GMT+7 159

Trong năm 2020 vừa qua, đại dịch COVID19 đã mang lại những thách thức chưa từng có đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) nói riêng, trong đó bao gồm cả hoạt động Công nghệ thông tin. Mặc dù gặp phải vô vàn khó khăn, hoạt động công nghệ thông tin của VAMC đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp không nhỏ vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của VAMC đã đặt ra trong năm vừa qua.

1.Chủ động ứng phó với các diễn biến khó lường của đại dịch COVID19.

Sớm nhận định về việc có thể bùng phát đại dịch, Ban Lãnh đạo VAMC đã chỉ đạo Ban Công nghệ thông tin sớm lên các kịch bản đối phó với các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Trước thời điểm thực hiện dãn cách xã hội, VAMC đã cài đặt các phần mềm hỗ trợ làm việc từ xa như Microsoft Teams, UltraView, Team Viewer. Trong thời gian thực hiện cách ly, luôn có cán bộ công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ trực hệ thống 24/7. Một mặt, đảm bảo an toàn vận hành ổn định hệ thống máy chủ, hệ thống mạng và đường truyền tại trụ sở, đảm bảo kết nối để người lao động có thể làm việc từ xa. Mặt khác cũng luôn đề phòng, kiểm soát các truy cập không hợp lệ có thể gây ảnh hưởng đến an toàn bảo mật thông tin tại VAMC.

2.Từng bước nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin.

Trong năm 2020 vừa qua, VAMC đã hoàn thành việc đầu tư trang bị máy chủ và thiết bị ngoại vi, đưa hệ thống máy chủ mới đi vào hoạt động, đảm bảo việc tự chủ về dữ liệu, tăng cường an toàn và bảo mật thông tin. Việc đầu tư mua mới hệ thống máy chủ thể hiện tầm nhìn dài hạn và khẳng định VAMC luôn quan tâm tới việc đầu tư và phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, qua việc đầu tư này VAMC đã không phải thuê máy chủ, góp phần tiết giảm chi phí hoạt động cho VAMC. 


Hình 1: Cán bộ Công nghệ thông tin đang thao tác trên hệ thống máy chủ mới được trang cấp.

3.Sáng tạo, tích cực và đổi mới.

Với phương châm:“Hoạt động công nghệ thông tin gắn liền với hoạt động nghiệp vụ”,trong những năm qua, các cán bộ công nghệ thông tin đã không ngừng học tập, nghiên cứu và xây dựng những phần mềm ứng dụng phục vụ cho hoạt động tại công ty. Phần mềm quản lý thông tin mua nợ được đưa vào sử dụng từ năm 2015, và trong năm 2020 vừa qua đã cập nhật phiên bản mới 3 lần để đáp ứng kịp thời những yêu cầu nghiệp vụ mới phát sinh.


Hình 2: Giao diện chương trình quản lý thông tin mua nợ mới được cập nhật.

Các cán bộ công nghệ thông tin tại VAMC luôn học hỏi, nắm bắt nhu cầu thực tế tại đơn vị đã xây dựng những phần mềm hỗ trợ, mang lại hiệu quả cao như hệ thống số hóa hồ sơ, xây dựng quy trình trên hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ và đặc biệt là phần mềm Kiểm tra đánh giá người lao động online. Trong tháng 10/2020, VAMC đã triển khai đào tạo người lao động và tổ chức kiểm tra trên hệ thống đánh giá trực tuyến do VAMC tự nghiên cứu và phát triển. Đây là một sản phẩm được Ban Lãnh đạo cũng như người lao động đánh giá rất cao, thể hiện tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết cũng như năng lực công nghệ thông tin của VAMC. Hệ thống đánh giá người lao động hướng tới mục tiêu quản lý và đánh giá chất lượng người lao động theo hướng hiện đại, khách quan, chuyên nghiệp.


Hình 3: Cán bộ Ban TCKT đang thực hiện bài kiểm tra đánh giá người lao động trên hệ thống kiểm tra trực tuyến do VAMC tự phát triển.

Không chỉ làm tốt vai trò hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ, hoạt động công nghệ thông tin đang tích cực tham mưu cho Ban Lãnh đạo về các mục tiêu phát triển dài hạn. Ban Công nghệ thông tin đã tư vấn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xây dựng đề án Sàn Giao dịch nợ VAMC. Ngay sau khi Cục Công nghệ thông tin đồng ý với giải pháp công nghệ thông tin của sàn, các cán bộ công nghệ thông tin đã bắt tay vào nghiên cứu phương án phần mềm và giải pháp hệ thống cho sàn giao dịch sau này.

4.Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Ngân hàng nhà nước.

Hoạt động công nghệ thông tin tại VAMC gắn liền với hoạt động công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Công nghệ thông tin tại VAMC đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước trong nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thanh toán trái phiếu đặc biệt thông qua hệ thống ABV. Phối hợp với Vụ Dự báo Thống kê trong việc báo cáo thông tư 35 và các báo cáo khác theo quy định thông qua hệ thống báo cáo thống kê SG4. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin giải quyết sự cố, đảm bảo kết nối an toàn, liên tục hệ thống Quản lý công văn - EDOC.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chuyên môn, hoạt động công nghệ thông tin tại VAMC đang từng bước hiện đại, hướng đến các lợi ích cộng đồng. VAMC đã và đang chủ động phát triển ứng dụng chạy bộ của riêng công ty để khuyến khích cán bộ công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia phong trào chạy bộ nâng cao sức khỏe.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2020 vừa qua, các cán bộ công nghệ thông tin tại VAMC vẫn luôn chủ động và tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Lãnh đạo đã giao phó. Với đội ngũ cán bộ chất lượng, trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, hoạt động công nghệ thông tin đang đóng góp một phần không nhỏ vào mục tiêu chung của công ty.\


Ban Công nghệ thông tin VAMC
Top