Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty Quản lý tài sản lần thứ nhất

23/07/2020 10:32 GMT+7 43

Hoà chung không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-NHNN ngày 03/9/2019 của NHNN về kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp. Sáng ngày 22/7/2020, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, với sự tham gia của Đại diện Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Truyền thông, Phóng viên Thời báo ngân hàng. Về phía VAMC có Ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng VAMC; Ban Điều hành; Ban Kiểm soát; Ban Chấp hành Đảng ủy; Ban Chấp hành Công đoàn; Ban Chấp hành Đoàn thanh niên; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc VAMC; cùng đại diện các tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Đ/c Nguyễn Tiến Đông -  Chủ tịch HĐTV; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng VAMCphát biểu khai mạc 

Hội nghị

Trong 5 năm qua, mặc dù tình hình kinh tế cả nước có nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của NHNN, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo VAMC, tập thể cán bộ, nhân viên VAMC đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước và Ngành ngân hàng đề ra; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao cho VAMC nói riêng và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2015 đến nay của VAMC, đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác đánh giá khen thưởng trong những năm tiếp theo. Đồng thời đây cũng là dịp biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong toàn Đơn vị, qua đó cổ vũ sức mạnh đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ nhân viên, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới – giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 do đồng chí Đoàn Văn Thắng – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc trình bày. Báo cáo đã cho ta thấy những thành quả nhất định trên mọi lĩnh vực mà VAMC đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nhận diện những hạn chế, tồn tạixác định những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác thi đua, khen thưởng trong 05 năm tới. 

Đ/c Đoàn Văn Thắng – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua của VAMC ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn của VAMC trong thời gian tới. Với tinh thần đó, thay mặt Ban lãnh đạoHội đồng thi đua khen thưởng VAMCông Đặng Đình Thích – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn đã phát động phong trào thi đua của VAMC giai đoạn 2020-2025, khuyến khích tập thể VAMC luôn học hỏi, sáng tạo áp dụng cách làm hiệu quả, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của VAMC ngày càng phát triểnthúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của VAMCnâng cao năng lực về vốn, công nghệ, con người và hoạt động nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện quyết định 1058 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 42 của Quốc hội về Thí điểm xử lý nợ xấu, đóng góp quan trọng vào việc xử lý nợ xấu, tái cơ cấu các TCTD thành công theo kỳ vọng của Quốc hội và Chính phủ. 

Đ/c Đặng Đình Thích – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua của VAMC giai đoạn 2020-2025

Tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Nguyễn Thị Tuyết Mai – Thành viên Ban Biên tập Website.
Top