Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên VAMC giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

01/12/2020 14:52 GMT+7 234

Sáng 26/11/2020, tại trụ sở Công ty Quản lý tài sản, Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đã long trọng tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên VAMC giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tham dự hội nghị có 20 cán bộ đoàn là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên VAMC, Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên BCH của 06 chi đoàn trực thuộc, đại diện cho 78 đoàn viên thanh niên VAMC. Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Đặng Đình Thích - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc và đồng chí Mai Khánh Dũng - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương đã công bố và trao quyết định của Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về việc kéo dài nhiệm kỳ của Đoàn Thanh niên VAMC từ 2017 – 2019 thành 2017 - 2022.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên VAMC giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022, bổ sung phương hướng nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm kỳ; thông qua Báo cáo Kiểm điểm Ban chấp hành Đoàn Thanh niên VAMC giai đoạn 2017 – 2020.

Hội nghị cũng đã tín nhiệm rất cao bầu kiện toàn 04 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đoàn Thanh niên VAMC nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu 01 đồng chí làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VAMC nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Một số hình ảnh tại hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên VAMC 

giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Đồng chí Đặng Đình Thích - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, 

Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đặng Đình Thích - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, 

Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hội nghị.Đồng chí Vi Tuấn Hiệp – Bí thư Đoàn Thanh niên VAMC

Top