Nhìn lại hoạt động đấu giá của VAMC năm 2021 và phương hướng hoạt động thời gian tới

10/01/2022 16:47 GMT+7 284

Năm 2021 đã đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế nói chung và với VAMC nói riêng, hoạt động đấu giá của VAMC cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19. Trước tình hình dịch covid -19 diễn biến phức tạp, nhiều cuộc đấu giá của VAMC phải hoãn, dừng để đảm bảo thực hiện theo quy định về phòng chống dịch của Bộ y tế và hướng dẫn của địa phương, nhằm đảm bảo an toàn khi tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, VAMC vẫn nỗ lực dần thích ứng với thực tế để thực hiện đấu giá thành công các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua.

Hình ảnh đấu giá trực tiếp

Trong năm, VAMC đã tổ chức 14 lượt đấu giá gồm 5 tài sản và đã bán thành công 3 tài sản là khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khoản nợ xấu VAMC đã mua, thu về hơn 900 tỷ đồng, giá bán tăng so với giá khởi điểm gần 2 tỷ đồng.  Nếu so sánh với các năm trước thì số cuộc tổ chức bán đấu giá ít hơn, số tài sản bán đấu giá thành giảm, nhưng về tổng giá trị các khoản nợ (tổng giá trúng đấu giá) lại lớn hơn các năm trước đó, góp phần đẩy nhanh việc xử lý, thu hồi nợ xấu cho các TCTD. Các khoản đấu giá thành năm nay đều là các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn, có tài sản bán thành công với giá trúng đấu giá gần 700 tỷ đồng. 

Trước tình hình dịch bệnh kéo dài, cùng với nhiều giải pháp phù hợp, VAMC cũng đã áp dụng giải pháp thuê hạ tầng kỹ thuật để tổ chức đấu giá trực tuyến và đã tổ chức thành công qua hình thức đấu giá này.

VAMC tổ chức đấu giá trực tuyến

Mặc dù mới triển khai được hơn ba năm nhưng kết quả hoạt động đấu giá của VAMC mang lại khá tích cực, bước đầu VAMC đã khẳng định được uy tín trên thị trường, đã thực hiện đấu giá thành công nhiều khoản nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ xấu có giá trị lớn. Nguồn nhân lực cho hoạt động đấu giá của VAMC từng bước được tăng cường, đội ngũ đấu giá viên đông đảo, với 9 đấu giá viên có nhiều kinh nghiệm trong bán đấu giá nợ xấu, TSBĐ của các khoản nợ xấu.

Với tiềm lực hiện có nhưng hoạt động đấu giá của VAMC đang bị hạn chế bởi phạm vi đấu giá, chỉ được đấu giá tài sản là khoản nợ và TSBĐ của khoản nợ mà VAMC đã mua, chưa được thiết lập trang đấu giá trực tuyến... VAMC đã gửi văn bản kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thầm quyền, trong đó: Cho phép VAMC được đấu giá các khoản nợ xấu của các TCTD và TSBĐ của các khoản nợ đó; cho phép VAMC thiết lập và sử dụng Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức mình để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến cho phù hợp với tình hình diễn biễn phức tạp của dịch covid -19 hiện nay.

Hình ảnh trả giá trên Trang thông điện tử đấu giá trực tuyến

Trước mắt, trong năm 2022, trong khi chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền tháo gỡ những tồn tại, hạn chế nêu trên thì VAMC sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá những tài sản là khoản nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ xấu mà VAMC đã mua, góp phần thực hiện tốt vai trò là công cụ đặc biệt của Nhà nước trong xử lý nhanh nợ xấu của các TCTD, của nền kinh tế.

Mai Thị Cảnh- Ban Đấu giá tài sản
Top