Thông báo tuyển dụng chuyên viên Ban Pháp chế

23/03/2019 10:27 GMT+7 1.417

Thực hiện Kế hoạch bổ sung nhân sự năm 2019, Công ty Quản lý tài sản thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại các Ban thuộc Trụ sở chính, cụ thể như sau

Top