Thông báo tuyển dụng chuyên viên Công nghệ thông tin

18/05/2020 09:44 GMT+7 975

Thực hiện Kế hoạch bổ sung nhân sự năm 2020, Công ty Quản lý tài sản thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Ban Công nghệ thông tin thuộc Trụ sở chính, cụ thể như sau:

Top