Thông báo tuyển dụng chuyên viên làm việc tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

18/05/2020 09:49 GMT+7 2.340

Thực hiện Kế hoạch bổ sung nhân sự năm 2020, Công ty Quản lý tài sản thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết theo file đính kèm:

Thông tin tuyển dụng

Mẫu thông tin ứng viên

Top