Thông báo tuyển dụng chuyên viên phát triển ứng dụng và CSDL

28/05/2018 11:11 GMT+7 373

Thực hiện Kế hoạch bổ sung nhân sự năm 2018, Công ty Quản lý tài sản thông báo tuyển dụng nhân sự như sau

Chi tiết file đính kèm:

Form thông tin ứng viên
Top