Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận chủ trương thành lập Sàn giao dịch nợ của VAMC

19/02/2021 09:59 GMT+7 632

Ngày 09/02/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 40/TB-NHNN thông báo kết luận của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại cuộc họp Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 13/01/2021, theo đó Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam đồng ý chủ trương thành lập Sàn giao dịch nợ theo mô hình chi nhánh của VAMC.

Với mục tiêu triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động nghiệp vụ của VAMC đã được Chính phủ, NHNN phê duyệt góp phần xử lý nhanh, hiệu quả nợ xấu, đồng thời để mở rộng, hoàn thiện mô hình tổ chức và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại, nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017 – 2020 và hướng tới 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 05/01/2018 của Thống đốc NHNN, VAMC đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Sàn giao dịch nợ VAMC trình NHNN xem xét, phê duyệt.


Trên cơ sở chấp thuận chủ trương của NHNN, thời gian tới VAMC sẽ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của NHNN để tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc VAMC hiện nay và Sàn giao dịch nợ để tránh trùng lắp, đồng thời tiến hành các thủ tục thành lập Sàn giao dịch nợ VAMC theo mô hình chi nhánh, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành. Phấn đấu khai trương Sàn Giao dịch nợ VAMC trong năm 2021, góp phần thúc đẩy thị trường mua bán nợ phát triển trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm của thị trường./. 

Top