VAMC đấu giá thành công khoản nợ xấu của Sàn giao dịch nợ

01/03/2023 14:44 GMT+7 396

Ngày 27/02/2023, tại Công ty Quản lý tài sản (VAMC) – 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra phiên đấu giá tài sản là khoản nợ xấu của khách hàng Vương Thúy Nga. Phiên đấu giá đã thành công ngay lần tổ chức đầu tiên.

Khoản nợ này, Sàn Giao dịch nợ của VAMC đã mua theo giá trị thị trường từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Láng Hạ, việc đưa ra bán đấu giá nhằm xử lý nhanh, công khai và hiệu quả trong xử lý nợ xấu. 

Công bố quyết định thành lập Tổ đấu giá

Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, số vòng trả giá nhiều vòng, phương thức trả giá lên. Kết thúc thời gian nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, có hai khách hàng nộp hồ sơ và tiền đặt trước, đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá theo đúng quy định. 


Toàn cảnh phiên đấu giá

Phiên đấu giá đã diễn ra theo đúng trình tự thủ tục, trải qua ba vòng đấu và khách hàng trúng đấu giá là người đã trả hơn so với giá khởi điểm một bước giá. 


Mai Thị Cảnh- Ban Đấu giá tài sản
Top