VAMC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2019, tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016-2020

16/01/2020 17:03 GMT+7 449

Quán triệt phương châm hành động“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” đã được NHNN đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 08/1/2019, đồng thời phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019 vừa qua VAMC tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Quán triệt phương châm hành động“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” đã được NHNN đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 08/1/2019, đồng thời phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019 vừa qua VAMC tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.VAMC đã mua nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt của 381 khoản nợ đạt 20.544 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng với giá mua nợ là 19.846 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đầu năm; Ký kết hợp đồng với 04 Tổ chức tín dụng để mua nợ theo giá trị thị trường đối với 16 khách hàng của 37 khoản nợ với tổng giá mua nợ là 2.247 tỷ đồng (giúp xử lý hơn 2.131 tỷ đồng dư nợ gốc cho các TCTD), đạt 112% kế hoạch mua nợ thị trường đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và điều chỉnh; Phối hợp với các TCTD xử lý dự kiến đạt 69.778 tỷ đồng dư nợ gốc, đạt 140% kế hoạch được NHNN phê duyệt. Năm 2019, VAMC tiếp tục khẳng định vai trò là công cụ hữu hiệu trong công tác xử lý nợ xấu, hỗ trợ các TCTD trong việc tái cơ cấu, lành mạnh hóa tài chính, đặc biệt trong việc khơi thông và thúc đẩy mở rộng tín dụng cho nền kinh tế một cách an toàn, hiệu quả. Đạt được kết quả này, là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo NHNN, đặc biệt là Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng,  sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan/ đơn vị liên quan, nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên VAMC cũng như sự hợp tác hiệu quả từ các đối tác, các tổ chức tín dụng….

Đ/c Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2019, các nguồn lực của VAMC tiếp tục được quan tâm đầu tư tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và lộ trình được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 về Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Tháng 11 năm 2019, VAMC đã được tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng. Năng lực hoạt động của VAMC ngày càng được nâng cao, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện mô hình hoạt động được VAMC tiếp tục chú trọng thực hiện theo đúng Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017 - 2020 và hướng tới năm 2022 tại Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 5/1/2018. Các đơn vị mới được hoàn thiện, thành lập đang phát huy và hoạt động có hiệu quả. Trong năm 2019 VAMC đã có sự tăng trưởng nhanh về số lượng cuộc bán đấu giá thành công với tổng giá trúng đấu giá đạt gần 831 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản bán vượt trên giá khởi điểm là 3,15 tỷ đồng.Mặc dù mới đi vào hoạt động trong năm 2019 nhưng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: hoàn thành 139% kế hoạch mua nợ theo giá trị thị trường được giao.

Đ/c Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2019

Hoạt động hợp tác, kết nối các nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế đã được phát triển với vị thế của VAMC ngày càng được nâng cao. Tháng 5/2019, VAMC đã ký kết thỏa thuận hợp tác với KAMCO - Công ty quản lý tài sản hàng đầu thế giới với gần 60 năm kinh nghiệm sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh, chuyển giao, chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất cho VAMC trong xử lý, mua bán nợ xấu. Với tư cách là thành viên Diễn đàn các Công ty quản lý tài sản công quốc tế IPAF, năm 2019 vừa qua, VAMC đã tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Diễn đàn như: phối hợp với DATC tổ chức thành công Hội thảo đào tạo quốc tế IPAF, tham dự chương trình Hội nghị thượng đỉnh IPAF...

VAMC tham dự Hội thảo Đào tạo IPAF lần thứ 6 tại Hà Nội

Công tác Đảng, hoạt động Công đoàn và Đoàn Thanh niên được VAMC thực hiện nghiêm túc, chú trọng cả về hình thức lẫn chất lượng. Trong năm 2019, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể Đảng viên đã luôn nhận thức đúng đắn về các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan NHTW. Hoạt động công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các Ban chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Công ty, giáo dục, tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật; động viên giữ gìn phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công đoàn VAMC đã chăm lo hỗ trợ vật chất cho đoàn viên công đoàn nhân dịp các ngày lễ, tết theo quy định...

VAMC tổ chức lễ kỷ niệm 6 năm ngày thành lập (27/6/2013-27/6/2019)

Trong năm vừa qua, VAMC đã hoàn thành tốt các công việc trong vai trò là Trưởng khối trưởng thi đua các tổ chức sự nghiệp năm 2019 như: Tổ chức phát động thi đua năm 2019; phát động phong trào thi đua rèn đức, luyện tài; tổ chức giải giao hữu thể thao giữa các đơn vị trong khối; phối hợp với các đơn vị trong Khối các Tổ chức sự nghiệp tổ chức, vận động cán bộ, người lao động trong các đơn vị tham gia chương trình từ thiện xây dựng điểm trường cho trẻ tại vùng cao.

VAMC tham dự Giao lưu thể thao Khối các tổ chức sự nghiệp mở rộng năm 2019

Đoàn cơ sở VAMC, trực thuộc Đoàn thanh niên Ngân hàng Trung ương, đã đóng góp một phần quan trọng trong tổ chức các phong trào thanh niên, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể xã hội và tập thể lao động hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào tại đơn vị. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo, sự phối hợp với các đơn vị tại VAMC, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của VAMC trong năm 2019 đã triển khai có hiệu quả, hoàn thành chương trình công tác đề ra. Các hoạt động đã dần nâng cao chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.

VAMC trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Phát huy kết quả đã đạt được năm 2019, đồng thời căn cứ chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2020, VAMC đặt ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020 làđẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác mua nợ theo giá trị thị trường theo phương án được NHNN phê duyệt; Tiếp tục mua nợ xấu thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt theo chỉ đạo của NHNN;Triển khai các nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của VAMC đã được quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP như  hoạt động bảo lãnh, đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần... trên cơ sở về nguồn lực tài chính, năng lực thực hiện của VAMC cùng các biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo đảm khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn tuyệt đối vốn, tài sản của Nhà nước.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nhung - VAMCTop