VAMC tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020

22/01/2020 08:21 GMT+7 423

Sáng ngày 17/01/2020, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đã long trọng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Kim Anh – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW cùng đại diện một số lãnh đạo các Vụ, Cục của NHNN; Về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Đình Thuận – Cục trưởng Cục An ninh kinh tế; Về phía VAMC có: Đồng chí Nguyễn Tiến Đông – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đồng chí Đoàn Văn Thắng – Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, người lao động VAMC.

Tại Hội nghị, Đ/c Đoàn Văn Thắng đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của VAMC. Theo Báo cáo đánh giá, nhìn chung trong năm 2019 VAMC đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Cũng trong Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nhất trí với các nội dung báo cáo tổng kết của VAMC, với những kết quả đạt được cũng như khó khăn, tồn tại, hạn chế của năm 2019; nhiều ý kiến tham luận đã đề xuất một số giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2020 và những năm tiếp theo của VAMC.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nêu rõ trong năm 2019, VAMC đã hoàn thành cơ bản toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của ngành ngân hàng, nhất là việc cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Có được kết quả này, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Thống đốc và Ban lãnh đạo NHNN, sự phối hợp tích cực của các Bộ ngành liên quan, các Vụ, Cục của Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng (TCTD) thì có sự nỗ lực rất lớn của VAMC. Khẳng định vai trò, sứ mệnh quan trọng của VAMC trong giai đoạn toàn ngành đang tập trung thực hiện cơ cấu lại TCTD và xử lý nợ xấu hiện nay cũng như hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung về lâu dài, Phó Thống đốc đề nghị VAMC trên cơ sở Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN, VAMC rà soát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng nợ xấu đã mua, sẽ mua, để xây dựng kế hoạch mua, bán, xử lý nợ xấu trong năm 2020, là năm bản lề cho việc hoàn thành mục tiêu về cơ bản xử lý xong nợ xấu của các TCTD đã bán cho VAMC. Trong đó phải có lộ trình, thời hạn, kế hoạch cụ thể về mua, bán nợ xấu, đặc biệt tập trung vào mua bán nợ xấu theo giá trị thị trường; kế hoạch xử lý tài sản bảo đảm, đôn đốc thu nợ, để cùng với các TCTD thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém) theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020.

Lắng nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu trong Hội nghị, và lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, Đ/c Nguyễn Tiến Đông – Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2019 của VAMC để từ đó làm bước đệm để tiến tới năm 2020 với những nhiệm vụ của năm mới,đó là: đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác mua nợ theo giá trị thị trường theo phương án được NHNN phê duyệt; Tiếp tục mua nợ xấu thanh toán bằng TPĐB theo chỉ đạo của NHNN;Triển khai các nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của VAMC đã được quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP như  hoạt động bảo lãnh, đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần... trên cơ sở về nguồn lực tài chính, năng lực thực hiện của VAMC cùng các biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo đảm khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn tuyệt đối vốn, tài sản của Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc và  quyền lợi của người lao động tốt nhất trong khả năng của Công ty. 

Đ/c Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng quán triệt tinh thần triển khai các nhiệm vụ trên một cách quyết liệt, khẩn trương và toàn diện ngay từ đầu năm, ở mọi cấp độ từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo đến các ban, chi nhánh và từng cá nhân người lao động trong Công ty.


Top