Văn bản nội bộ
Số hiệu văn bản Mô tả Download
16/QĐ-HĐTV Quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng thành viên về Ban hành Quy chế mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
21/QĐ-HĐTV Quyết định số 21/QĐ-HĐTV ngày 28/11/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 24/9/2013.
233a/VAMC-BNN/BCP Công văn số 233a/VAMC-BNN/BCP ban hành ngày 02/12/2013 về việc Thống nhất các mẫu biểu mua, bán nợ.
30/QĐ-HĐTV Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá tài sản của công ty Quản lý tài sản
31/QĐ-HĐTV Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản của Công ty Quản lý tài sản

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn