Trang chủ / Công bố thông tin
Công bố thông tin
Công bố thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ngày: 22/11/2018
Công ty Quản lý tài sản công bố thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
Đăng ngày: 31/05/2018
VAMC xin công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Đăng ngày: 31/05/2018
VAMC xin công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :...
Công bố lãi suất tham chiếu quý 02/2018
Đăng ngày: 30/03/2018
Công ty Quản lý Tài sản xin thông báo như sau:...
Báo cáo tài chính năm 2015
Đăng ngày: 19/03/2018
Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) :...
Báo cáo tài chính năm 2016
Đăng ngày: 19/03/2018
Công ty Quản lý tài sản (VAMC) xin gửi báo cáo tài chính năm 2016 như sau:...

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn