Trang chủ / Công bố thông tin
Công bố thông tin
Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của VAMC giai đoạn 2019-2023
Đăng ngày: 18/06/2019
Công ty Quản lý tài sản xin công bố như sau:...
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019
Đăng ngày: 14/05/2019
VAMC xin công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019...
Công bố thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ngày: 22/11/2018
Công ty Quản lý tài sản công bố thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
Đăng ngày: 31/05/2018
VAMC xin công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Đăng ngày: 31/05/2018
VAMC xin công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :...
Công bố lãi suất tham chiếu quý 02/2018
Đăng ngày: 30/03/2018
Công ty Quản lý Tài sản xin thông báo như sau:...

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn