Trang chủ / Thông báo
Thông báo
Thông báo mời thẩm định giá
Đăng ngày: 04/12/2018
Thông báo mời thẩm định giá khoản vay của khách hàng Nguyễn Thị Sáu – Trần Văn Thông...
Thông báo mời Thẩm định giá
Đăng ngày: 04/12/2018
Thông báo mời Thẩm định giá khoản nợ...
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp định giá khoản nợ
Đăng ngày: 30/11/2018
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp định giá khoản nợ...
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp định giá khoản nợ
Đăng ngày: 30/11/2018
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp định giá khoản nợ...
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp định giá khoản nợ
Đăng ngày: 30/11/2018
Thông báo lựa chọn doanh nghiệp định giá khoản nợ...
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đăng ngày: 30/11/2018
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá của VAB...

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn