Trang chủ / Thông báo đấu giá
Thông báo đấu giá
Thông báo đấu giá tài sản
Đăng ngày: 14/08/2019
Thông báo đấu giá tài sản là khoản nợ xấu của Công ty TNHH Phúc Hoàng....
Thông báo đấu giá tài sản bảo đảm
Đăng ngày: 06/08/2019
Tài sản đấu giá là Tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của CT TNHH Phước Sơn....
Thông báo đấu giá tài sản bảo đảm
Đăng ngày: 06/08/2019
Tài sản đấu giá là tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của Công ty Lương thực Phú Vĩnh...
Thông báo đấu giá tài sản bảo đảm
Đăng ngày: 26/07/2019
Thông báo đấu giá tài sản (Lần 5) khoản nợ của Công ty TNHH MTV Phúc Hoàng...
Thông báo đấu giá tài sản
Đăng ngày: 23/07/2019
Thông báo đấu giá tài sản lần 3 của Công tyTNHH Đầu tư Phước Sơn...
Thông báo đấu giá tài sản
Đăng ngày: 12/07/2019
Thông báo đấu giá tài sản khoản nợ của khách hàng CTCP Kiến trúc & Xây dựng công trình Việt Nam vay tại BIDV – CN Phủ Diễn...

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn