Trang chủ / Thông báo đấu giá
Thông báo đấu giá
Thông báo đấu giá tài sản
Đăng ngày: 02/02/2019
Thông báo đấu giá tài sản của NH Bản Việt...
Thông báo đấu giá tài sản
Đăng ngày: 31/01/2019
Thông báo đấu giá tài sản của BIDV – CN Phú Tài...
Thông báo đấu giá tài sản
Đăng ngày: 31/01/2019
Thông báo đấu giá tài sản khoản nợ xấu của Công tu TNHH Hoa San...
Thông báo đấu giá tài sản
Đăng ngày: 31/01/2019
Thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng Bản Việt...
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đăng ngày: 22/01/2019
Thông báo đấu giá tài sản của Agribank – CN Hải Phòng...
Thông báo đấu giá tài sản
Đăng ngày: 22/01/2019
Thông báo đấu giá tài sản của BIDV – CN Đồng Tháp...

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn