Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Đăng ngày: 26/08/2019
Công ty Quản lý Tài sản – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng nhân sự...
Thông báo tuyển dụng
Đăng ngày: 23/03/2019
Công ty Quản lý tài sản thông báo tuyển dụng nhân sự...
Thông báo tuyển dụng
Đăng ngày: 01/11/2018
Công ty Quản lý tài sản xin thông báo như sau:...
Thông báo tuyển dụng
Đăng ngày: 28/05/2018
Công ty quản lý tài sản xin đăng thông tin tuyển dụng các vị trí như sau:...
Thông báo tuyển dụng
Đăng ngày: 16/04/2018
VAMC thông báo tuyển dụng 02 vị trí Chuyên viên hệ thống và quản trị mạng, chi tiết cụ thể như sau:...
Thông báo tuyển dụng
Đăng ngày: 03/02/2016
Thực hiện Kế hoạch bổ sung nhân sự năm 2016, Công ty Quản lý tài sản thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại các Ban thuộc Trụ sở chính, cụ thể như sau:...

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn