Tư vấn Tổ chức tín dụng

  • Đăng ngày: 03/12/2015

Bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản, Tổ chức tín dụng có lợi gì?
Khi bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản, tổ chức tín dụng có thể thu được các lợi ích sau đây:

Một là: Góp phần làm sạch bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng, giảm  nợ xấu kể cả nội bảng và ngoại bảng

Khi bán nợ xấu cho VAMC, giá trị của khoản nợ xấu được bán bao gồm: Giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu đang hạch toán trên bảng cân đối kế toán, giá trị ghi sổ số dư nợ gốc hạch toán ngoại bảng và giá trị ghi sổ số nợ lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí chưa thanh toán hạch toán ngoại bảng của Tổ chức tín dụng. Số tiền bán nợ xấu được thể hiện bằng giá trị của trái phiếu đặc biệt và được hạch toán  sang khoản mục đầu tư trên bảng cân đối tài sản của Tổ chức tín dụng. Do đó việc bán nợ này làm giảm ngay số tuyệt đối nợ xấu kể cả nội bảng và ngoại bảng của Tổ chức tín dụng.

Hai là: Tạo nguồn vốn mới từ nợ xấu khó có khả năng thu hồi

Việc bán nợ xấu để thu về  trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, giúp cho TCTD có thể tạo nguồn vốn mới thông qua việc vay tái cấp vốn từ NHNN trên cơ sở các trái phiếu đặc biệt này. Với nguồn vốn trên, Tổ chức tín dụng có thể đáp ứng nhu cầu thanh khoản của mình mà không chịu áp lực phải huy động vốn bằng mọi giá (kể cả chấp nhận trả thêm phụ phí ngoài mức lãi suất huy động) hoặc đáp ứng nhu cầu mở rộng cấp tín dụng.
Như vậy, thông qua việc bán nợ xấu cho VAMC thì Tổ chức tín dụng có thể chuyển những khoản nợ tồn đọng thành những nguồn vốn mới đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của chính mình.

Ba là: Được nhận  sự hỗ trợ tích cực của VAMC, NHNN, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan trong việc xử lý nợ xấu

Khi bán nợ xấu cho VAMC, Tổ chức tín dụng không mất quyền đòi nợ đối với khách hàng vì đồng thời với việc ký Hợp đồng  mua, bán nợ xấu thì đối với hầu hết các khoản nợ xấu, VAMC có hợp đồng ủy quyền cho Tổ chức tín dụng thực hiện việc thu hồi nợ.

Thực hiện việc xử lý và thu hồi nợ xấu khi  được VAMC ủy quyền, Tổ chức tín dụng  được phép thực hiện những quyền năng riêng có của VAMC, cụ thể:
Được quyền đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm hoàn tất thủ tục, hồ sơ pháp lý về tài sản bảo đảm (trong trường hợp thủ tục, hồ sơ này chưa hoàn thiện). Được quyền đề nghị các cơ quan này tham gia trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm và thu hồi, xử lý nợ, tài sản bảo đảm; Được quyền bán đấu giá tài sản bảo đảm mà không cần có sự đồng ý của bên bảo đảm… theo quy định tại Điều 13, Điều 18 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Được sự hỗ trợ tích cực về nhân lực, vật lực của các tổ chức, cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước trong quá trình xử lý nợ xấu, gồm: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Cục Công nghệ tin học ngân hàng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố … theo quy định tại Điều 48 Thông tư số 19/2013/TT-NHNN;

Được sự hỗ trợ tích cực của Bộ tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan  và Ủy ban nhân dân các cấp về cơ chế, chính sách xử lý tài sản đảm bảo; thu hồi, thu giữ tài sản đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự trong việc thu hồi, thu giữ tài sản đảm bảo; hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và tạo điều kiện đầy đủ cho việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 30 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP.

Bốn là: Có điều kiện chào bán các khoản nợ, tài sản bảo đảm cho các nhà đầu tư mà đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài

VAMC được sự quan tâm của các tổ chức tài chính quốc tế, vì vậy Tổ chức tín dụng có điều kiện thông qua VAMC chào bán bán các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong trường hợp từng  tổ chức tín dụng tự thực hiện việc chào bán các khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo thì việc chào bán này mang tính phân tán, thiếu sự đa dạng, phong phú về hàng hóa. Do đó, Tổ chức tín dụng khó có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua.

Trong trường hợp các tổ chức tín dụng bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo cho VAMC thì  khi đó VAMC trở thành một “Siêu thị”  đa dạng về nợ xấu tài sản đảm bảo. Do đó, VAMC có thể đáp ứng  nhu cầu đa dạng của người mua, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

VAMC đang xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp để quản lý nợ xấu, tài sản đảm bảo; Đồng thời lập danh mục, chuẩn hóa hồ sơ theo thông lệ quốc tế giúp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đễ dàng tiếp cận hàng hóa phù hợp nhu cầu của mình. VAMC cũng xây dựng chương trình hợp tác cùng các tổ chức tín dụng để tạo ra sức mạnh trong xử lý nợ xấu, nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực góp phần vào tiến trình thực hiện tái cấu trúc Hệ thống ngân hàng.

Năm là: Giảm sức ép về mặt tài chínhkhi thực hiện trích lập dự phòng rủi ro

Khi bán nợ xấu cho VAMC, Tổ chức tín dụng được kéo dài thời gian trích lập dự phòng rủi ro một cách hợp pháp. Thay vì chuyển nợ xấu, Tổ chức tín dụng  phải trích lập từ 20%  đến 100% dự phòng rủi ro (sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo quy đổi) theo quy định tại Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN thì Tổ chức tín dụng  được kéo dài thời gian trích lập đến 5 năm. Với số lượng nợ xấu hiện tại và thực lực của các tổ chức tín dụng, nếu không bán nợ xấu cho VAMC  thì việc trích đủ dự phòng rủi ro theo quy định tại Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN là rất khó khăn đối với nhiều tổ chức tín dụng.

Sáu là: Được tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động

Thông qua việc bán nợ xấu cho VAMC, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của một số tổ chức tín dụng giảm xuống dưới 10% nên không bị Ngân hàng Nhà nước đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-NHNN. Do đó các tổ chức tín dụng trên không phải chịu chế tài về hạn chế cấp tín dụng, hạn chế mở rộng màng lưới và nội dung hoạt động.

Bảy là: Giảm sức ép về giới hạn nợ xấu khi áp dụng Thông tư số 02/2013/TT-NHNN

Thông qua việc bán nợ xấu cho VAMC, nhiều tổ chức tín dụng giảm được tỷ lệ tương đối của nợ xấu trên tổng dư nợ. Do đó khi áp dụng Thông tư 02/2013/TT-NHNN, Tổ chức tín dụng vẫn còn dư địa để chuyển nhóm các khoản nợ bắt buộc phải chuyển nhóm trong giới hạn an toàn. Nhờ đó Tổ chức tín dụng giảm được sức ép về tỷ lệ nợ xấu và tránh được nguy cơ tiềm ẩn bị Ngân hàng Nhà nước đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Tám là: Tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững

Sau khi bán nợ xấu cho VAMC thì Báo cáo tài chính của Tổ chức tín dụng trở nên lành mạnh hơn, là  tiền đề để Tổ chức tín dụng  xây dựng chương trình, kế hoạch tăng trưởng bền vững trong tương lai.

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn