Quy định về bán đấu giá tài sản bảo đảm?

  • Đăng ngày: 01/01/2018

Câu hỏi: Tôi là khách hàng vay vốn có nợ xấu tại Ngân hàng đã được bán sang Công ty VAMC, Công ty VAMC đã ủy quyền cho Ngân hàng bán tài sản bảo đảm của tôi để thu hồi nợ, khi ngân hàng làm việc với tôi ngân hàng có thông báo: Trường hợp chủ tài sản không thống nhất về giá khởi điểm để bán đấu giá thì trong 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định bán đấu giá tài sản ngân hàng sẽ thuê tổ chức định giá để xác định giá khởi điểm và tiến hành bán đấu giá tài sản theo quy định có đúng không?

Họ tên người hỏi: Trần Tuấn Tú.
Địa chỉ email người hỏi: tuantu123345@gmail.com
Trả lời:

Liên quan đến nội dung câu hỏi của Quý vị, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) xin trả lời như sau:

Việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khoản nợ xấu đã được VAMC mua của tổ chức tín dụng (TCTD) được thực hiện theo quy định tại Khoản 3,4 Điều 4 Thông tư 18/2014/TT-BTP ngày 08/09/2014 của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

“3. Trong trường hợp Công ty Quản lý tài sản tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm đối với khoản nợ xấu thì thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản bảo đảm đó về giá khởi điểm của tài sản để bán đấu giá; trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất thì Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận với bên thế chấp quyền sử dụng đất đó về giá khởi điểm.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định bán đấu giá tài sản mà các bên không thỏa thuận được giá khởi điểm theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này, thì Công ty Quản lý tài sản thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá hoặc tự xác định giá khởi điểm để bán đấu giá.”
Theo quy định này thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định bán đấu giá tài sản mà chủ sở hữu tài sản không thống nhất được với TCTD (được VAMC ủy quyền xử lý nợ/TSBĐ) về giá khởi điểm để bán đấu giá thì TCTD có quyền thuê tổ chức định giá để xác định giá khởi điểm. Như vậy, nội dung thông báo của TCTD là phù hợp với quy định pháp luật.

                           Công ty Quản lý tài sản xin trân trọng thông tin đến Quý vị!

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn