Các nghiệp vụ khác

  • Đăng ngày: 01/01/2014

Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản
VAMC thực hiện nghiệp vụ tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản theo quy định của pháp luật.

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn