Tài sản chào bán
Thông báo bán đấu giá tài sản
Đăng ngày: 14/06/2018
Thông báo đấu giá tài sản đối với khách hàng CT Việt Thuận Thành...
Thông báo bán đấu giá tài sản
Đăng ngày: 12/06/2018
Thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng...
Thông báo bán đấu giá tài sản
Đăng ngày: 08/06/2018
Thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội...
Thông báo bán đấu giá tài sản
Đăng ngày: 22/05/2018
Thông báo đấu giá tài sản lần 2 của công ty TNHH Bình Lý....
Thông báo bán đấu giá tài sản
Đăng ngày: 04/05/2018
Thông báo đấu giá của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Chi nhánh Hải Phòng....
Thông báo bán đấu giá tài sản
Đăng ngày: 18/04/2018
Khoản nợ xấu của Công ty TNHH Bình Lý...

©2013 Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Tiến Đông

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 4 3935 2884

Fax: (+84) 4 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn