Các nghiệp vụ khác

03/01/2018 17:22 GMT+7 21.279

Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản

• VAMC thực hiện bán đấu giá khoản nợ, tài sản bảo đảm của khoản nợ mua của TCTD

• VAMC thực hiện nghiệp vụ tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản trên sàn giao dịch nợ VAMC và theo quy định của pháp luật

Top