Công ty Quản lý tài sản (VAMC) được thành lập và hoạt động theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1459/QĐ-NHNN và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 2314/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


1. Tên công ty:
 

– Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM
– Tên viết tắt bằng tiếng Việt: CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN
– Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: VIETNAM ASSET MANAGEMENT COMPANY
– Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VAMC

2. Địa chỉ:
 
– Trụ sở chính: 
số 300 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Hoạt động chính:

a. Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
b. Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm;
c. Cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay;
d. Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, sử dụng, cho thuê tài sản bảo đảm đã được Công ty Quản lý tài sản thu nợ;
e. Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến khoản nợ xấu và bảo đảm tiền vay;
f. Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản;
g. Đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần;
h. Tổ chức bán đấu giá tài sản;
i. Bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng;
 j. Hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của VAMC sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép.

VAMC được ủy quyền cho các tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện các hoạt động được nêu tại điểm b, c, d, e.

4. Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)

5. Quyết định thành lập số:
1459/QĐ-NHNN ngày 27/06/2013 và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 2314/QĐ-NHNN ngày 13/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 

6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn Văn Thắng – Tổng Giám đốc.


7. Tổng quan về hoạt động của VAMC

VAMC là công cụ đặc biệt của Nhà nước nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý nền kinh tế. VAMC hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận; công khai, minh bạch; hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu.

VAMC là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, cơ chế tài chính và tiền lương theo cơ chế của Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.

 VAMC có trụ sở chính đặt tại 
số 300 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Sàn giao dịch nợ VAMC, có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố lớn trực thuộc Trung ương.

Từ ngày 1/10/2013, VAMC đã chính thức mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hàng năm. Sau khi mua nợ xấu, VAMC thực hiện tổng hợp, phân loại, đánh giá và xây dựng danh mục khoản nợ xấu để áp dụng các biện pháp thu hồi nợ có hiệu quả như đôn đốc thu hồi, khởi kiện, cơ cấu nợ, bán nợ, bán tài sản bảo đảm hoặc ủy quyền cho các tổ chức tín dụng thu hồi nợ.

Hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu của VAMC nhận được sự quan tâm rất lớn từ các tổ chức tài chính trong nước cũng như quốc tế. Trong quá trình hoạt động, VAMC đã có nhiều lượt làm việc với các đoàn đại diện của những tổ chức tài chính quốc tế uy tín đến trao đổi về khả năng hợp tác trong việc mua, bán nợ. Đây là cơ hội lớn đối với VAMC nói riêng và đối với các tổ chức tài chính trong nước nói chung để học hỏi kinh nghiệm quốc tế, vận dụng có hiệu quả vào thị trường Việt Nam.

 Được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự ủng hộ của các Bộ, ngành và chính quyền trong cả nước; với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, có năng lực, phẩm chất tốt, kinh nghiệm lâu năm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, hoạt động của VAMC đang từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước.


Top