Ông Đoàn Văn Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc

Tiến sĩ Đoàn Văn Thắng giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Quyết định số 496/QĐ-NHNN ngày 28/3/2017 và bổ nhiệm lại theo Quyết định số 673/QĐ-NHNN ngày 12/4/2022 của Thống đốc NHNN.

Ông Đoàn Văn Thắng sinh năm 1964, là Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính lưu thông tiền tệ, tín dụng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1986, sau khi tốt nghiệp Trường cao cấp nghiệp vụ ngân hàng (nay là Học viện Ngân hàng) với chuyên ngành Tín dụng, Ông công tác tại Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh Mê Linh, Hà Nội. Năm 1991, Ông chuyển lên hội sở chính Agribank. Tại đây, Ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc tín dụng nông nghiệp, Trưởng phòng Phân tích kinh tế tổng hợp, Phó Trưởng ban Tín dụng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm thẻ, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ. Sau năm 2008, Ông công tác tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với cương vị Phó Tổng Giám đốc thường trực, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành, Phó Tổng Giám đốc. Ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty Quản lý tài sản (VAMC) vào năm 2013, Ông tham gia thành viên Ban trù bị thành lập Công ty VAMC. Tháng 7/2013, Ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty VAMC. Từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017, Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Công ty VAMC. Từ 01/04/2017, Ông chính thức giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty VAMC. 


Ông Đặng Đình Thích – Phó Tổng Giám đốc

Ông Đặng Đình Thích giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Quyết định 1486/QĐ-NHNN ngày 23/7/2018 và bổ nhiệm lại theo Quyết định số 1423/QĐ-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Đặng Đình Thích sinh năm 1971, trình độ Cao cấp lý luận chính trị; trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi làm việc tại VAMC vào năm 2013, Ông từng đảm nhận các chức vụ lãnh đạo: Giám đốc, Bí thư chi bộ Đảng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Hà Tĩnh; Trưởng Phòng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh; …


Ông Lê Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Văn Hùng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Quyết định số 916/QĐ-NHNN ngày 15/05/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ông Lê Văn Hùng sinh năm 1972, trình độ Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sỹ Quản lý Kinh tế. Ông đã có 29 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi về làm việc tại VAMC năm 2013, ông Lê Văn Hùng là Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán ngân hàng Agribank.Ông Nguyễn Như Dân – Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Như Dân giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 15/05/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Như Dân sinh năm 1982, trình độ Cao cấp lý luận chính trị; Thạc sỹ Quản lý Kinh tế. Ông đã có 19 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi về làm việc tại VAMC, ông Nguyễn Như Dân đã có nhiều năm công tác tại Công ty Cổ phần chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 


Top