Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Quyết định số 2348/QĐ-NHNN ngày 28/11/2016 về việc “Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Xây dựng chiến lược ngành ngân hàng – Viện Chiến lược ngân hàng, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, kể từ ngày 01/12/2016” và Quyết định số 2085/QĐ-NHNN ngày 27/12/2021 về việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với cán bộ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1966 tại Thạch Hà – Hà Tĩnh, là tiến sỹ kinh tế năm 2009 tại Học viện Ngân hàng. Từ năm 1989 đến năm 2008 ông Nguyễn Mạnh Hùng làm trong hệ thống ngân hàng thương mại (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Agribank; Ngân hàng TMCP Liên Việt - LienVietPostbank). Tại đây, Ông đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc; Giám đốc Khối khách hàng Doanh nghiệp LienVietPostbank; Giám đốc chi nhánh LienvietPostbank Thăng Long; Giám đốc LienvietPostbank Hà Đông kiêm Bí thư Chi bộ. Từ tháng 01/2013, Ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Xây dựng chiến lược ngành ngân hàng – Viện Chiến lược ngân hàng – Ngân hàng nhà nước Việt Nam.


Bà Nguyễn Thị Quyết – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Quyết sinh năm 1974 tại Hà Nội, là thạc sỹ kinh tế tại Cộng hòa Pháp năm 2005. Bà Quyết có 23 năm kinh nghiệm công tác tại Ngân hàng Nhà nước và ở các vị trí khác nhau tại các Vụ, Cơ quan như Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng, Ban QLDA các dự án Tín dụng quốc tế, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và Ban QLDA Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (Ban QLDA FSMIMS). Bà Quyết được bổ nhiệm là Trưởng phòng Kế hoạch – Hành chính – Tổng hợp, Ban QLDA FSMIMS từ tháng 8/2012 và là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Công nghệ thông tin từ tháng 12/2015.


Ông Bùi Quang Trung – Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Bùi Quang Trung sinh năm 1973 tại Hà Nội, là thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Nagoya, Nhật Bản năm 2008. Trước đó, ông Trung là Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh chuyên ngành đào tạo phiên dịch tại Đại học Ngoại ngữ năm 1994; Cử nhân Luật tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1996. Ông Trung công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên tục từ tháng 4/1996 đến nay với hầu hết thời gian trong lĩnh vực đối ngoại, được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng – Vụ Hợp tác quốc tế NHNN vào tháng 6/2019, phụ trách các đối tác/lĩnh vực đối ngoại chủ chốt như: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB), Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB), Ngân hàng Hợp tác và Phát triển Quốc tế (MBES), Hợp tác Kinh tế Đa phương,… Trước khi được bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát VAMC kể từ ngày 01/08/2023, ông Trung được cử làm đại diện Việt Nam tại Tổ chức Tài chính quốc tế với vai trò Cố vấn Giám đốc điều hành tại ADB.

Top