Ông Đoàn Văn Thắng – Phụ trách điều hành hoạt động Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc

Tiến sĩ Đoàn Văn Thắng – Tổng Giám đốc giữ vị trí Phụ trách Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Quyết định số 2238/QĐ-NHNN ngày 28/11/2023 về việc giao Ông Đoàn Văn Thắng, Thành viên HĐTV –Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động HĐTV VAMC từ ngày 01/12/2023.

Ông Đoàn Văn Thắng sinh năm 1964, là Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính lưu thông tiền tệ, tín dụng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 1986, sau khi tốt nghiệp Trường cao cấp nghiệp vụ ngân hàng (nay là Học viện Ngân hàng) với chuyên ngành Tín dụng, Ông công tác tại Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh Mê Linh, Hà Nội. Năm 1991, Ông chuyển lên hội sở chính Agribank. Tại đây, Ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Giám đốc tín dụng nông nghiệp, Trưởng phòng Phân tích kinh tế tổng hợp, Phó Trưởng ban Tín dụng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm thẻ, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ. Sau năm 2008, Ông công tác tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với cương vị Phó Tổng Giám đốc thường trực, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành, Phó Tổng Giám đốc. Ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty Quản lý tài sản (VAMC) vào năm 2013, Ông tham gia thành viên Ban trù bị thành lập Công ty VAMC. Tháng 7/2013, Ông giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty VAMC. Từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017, Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Công ty VAMC. Từ 01/4/2017, Ông chính thức giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc của Công ty VAMC. Đến ngày 01/12/2023, Ông được Thống đốc NHNN giao phụ trách điều hành hoạt động HĐTV VAMC theo Quyết định số 2238/QĐ-NHNN ngày 28/11/2023.


Ông Lê Quang Châu – Thành viên HĐTV

Ông Lê Quang Châu giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Quyết định số 1488/QĐ-NHNN ngày 23/7/2018 và bổ nhiệm lại theo Quyết định số 1422/QĐ-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Lê Quang Châu sinh năm 1969, là Cử nhân Ngân hàng – Tài chính. Trước khi làm việc tại VAMC vào năm 2013, Ông có nhiều kinh nghiệm trong công tác tín dụng và xử lý nợ xấu và đảm nhận chức vụ quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng: Giám đốc Ban quản lý tín dụng thuộc Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Giám đốc BIDV – Chi nhánh Hà Tĩnh…


Ông Nguyễn Văn Toản  – Thành viên HĐTV
  
Ông Nguyễn Văn Toản giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Quyết định số 1866/QĐ-NHNN ngày 12/09/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Toản sinh năm 1964, là Thạc sỹ ngành kinh tế. Trước khi làm việc tại VAMC, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong NHNN: Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thống đốc NHNN; Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ; Trưởng ban chuẩn bị Dự án NH09; Trưởng ban Quản lý Dự án NH09; Chủ tịch HĐTV Nhà máy in tiền Quốc gia.


Ông Đỗ Giang Nam – Thành viên Hội đồng thành viên

Ông Đỗ Giang Nam giữ vị trí Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản (VAMC) theo Quyết định 918/QĐ-NHNN ngày 15/05/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ông Đỗ Giang Nam sinh năm 1979, trình độ Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD); Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trung tâm đào tạo Pháp - Việt về Quản lý (CFVG); Cử nhân Tài chính - Ngân hàng tại Đại học KTQD; Kỹ sư kinh tế trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trước khi công tác tại VAMC vào năm 2017, Ông Đỗ Giang Nam đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Top