Thông tin liên hệ

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Địa chỉ: 300 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại/Fax: (+84-024) 3935 2874; 3719 2698

Email: contact@sbvamc.vn

Top