Thông tin liên hệ

Cơ quan chủ quản: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Địa chỉ: 22 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (+84-024) 3935 2884

Fax: (+84-024) 3935 2874

Email: contact@sbvamc.vn

Top