Cảnh báo hành vi lừa đảo, giả mạo hình ảnh, thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam - VAMC

11/01/2024 14:24 GMT+7 907

Thời gian qua, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã giả mạo là nhân viên của VAMC, sử dụng thông tin, hình ảnh giả mạo VAMC liên quan đến tên đầy đủ và tên viết tắt của VAMC, mã số thuế, địa chỉ trụ sở, mẫu dấu, chữ ký, họ tên người đại diện theo pháp luật và chức danh lãnh đạo của VAMC,…để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cụ thể: Thông qua nền tảng mạng xã hội, đối tượng lừa đảo liên hệ với những người có nhu cầu thu hồi vốn, các đối tượng này giả mạo, lấy danh nghĩa là nhân viên của VAMC, sử dụng các thông tin, hình ảnh giả mạo VAMC,  hướng dẫn người có nhu cầu thu hồi vốn đăng nhập vào trang web tự tạo và đăng ký thành viên (Trang web này cũng sử dụng các thông tin, hình ảnh giả mạo VAMC), đặc biệt các đối tượng này còn gửi văn bản cam kết với các thông tin giả mạo về tên của VAMC, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, người ký văn bản, chữ ký, mẫu dấu của VAMC để tạo lòng tin cho người có nhu cầu thu hồi vốn, sau đó yêu cầu những người này chuyển khoản một số tiền gọi là phí thu hồi vốn để lừa đảo, chiếm đoạt (Chi tiết một số hình ảnh, thông tin giả mạo VAMC đính kèm).

VAMC xin khẳng định, tất cả các thông tin, hình ảnh các đối tượng nêu trên sử dụng đều là giả mạo, để lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tiền, tài sản. VAMC không thực hiện bất kỳ hoạt động hỗ trợ thu hồi vốn nào liên quan đến các hành vi nêu trên.

VAMC xin trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức và Cá nhân lưu tâm để đảm bảo quyền lợi của mình, tránh các rủi ro và tổn thất đáng tiếc có thể xảy ra.

Trân trọng! MỘT SỐ HÌNH ẢNH, THÔNG TIN GIẢ MẠO

Top