Sàn giao dịch nợ VAMC – những kết quả ban đầu sau 01 năm đi vào hoạt động

01/02/2023 16:41 GMT+7 510

Sau một năm đi vào hoạt động, Sàn giao dịch nợ - một mô hình chưa từng có tiền lệ trong hoạt động xử lý nợ của Việt Nam đã đạt được những kết quả ban đầu với mục tiêu hướng tới tạo lập thị trường mua bán, xử lý nợ xấu hiệu quả, khách quan và minh bạch

Lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 có gần 160 khách hàng đăng ký thành viên, Sàn giao dịch nợ đã thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc với 18 khách hàng là TCTD và các đơn vị thành viên. Trên cơ sở các hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng mua bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt đã ký, Sàn giao dịch nợ đã thực hiện đăng tải thông tin, niêm yết khoản nợ, TSBĐ của khoản nợ trên website của Sàn với giá trị tổng dư nợ khoảng 38.000 tỷ đồng. Đã thực hiện thành công các hợp đồng tư vấn với khách hàng với tổng giá trị khoản nợ, TSBĐ đạt gần 340 tỷ đồng, thu phí dịch vụ tư vấn từ khách hàng khoảng 670 triệu đồng. Hiện Sàn giao dịch nợ đang tiếp tục chuẩn bị thực hiện ký các hợp đồng môi giới và tư vấn với khách hàng.

Sau hơn 01 năm đi vào hoạt động, Sàn giao dịch nợ đã góp phần giúp TCTD xử lý hơn 781 tỷ đồng, việc TCTD đăng thông tin trên website và sử dụng các dịch vụ của Sàn giao dịch nợ giúp khách hàng, các nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin khoản nợ xấu, TSBĐ của tổ chức tín dụng một cách nhanh chóng để tham gia vào quá trình xử lý nợ.

Bên cạnh thực hiện nghiệp vụ môi giới, tư vấn, từ tháng 8/2022 Hội đồng thành viên VAMC đã phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện thí điểm mua bán và xử lý các khoản nợ theo giá trị thị trường có giá trị nhỏ. Trên cơ sở đó, Sàn giao dịch nợ đã tích cực triển khai hoạt động mua bán nợ theo giá trị thị trường, đến thời điểm hiện tại Sàn giao dịch nợ đã thực hiện mua và xử lý từ TCTD một số khoản nợ theo giá trị thị trường, qua đó từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động của Sàn giao dịch nợ.

Kết quả đạt được nêu trên chưa phải là lớn nhưng đây là những kết quả bước đầu trong việc tạo lập thị trường tập trung, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc mua bán, xử lý nợ gặp gỡ với các bên có nhu cầu bán nợ xấu, TSBĐ của khoản nợ xấu.

Hiện nay Sàn giao dịch nợ đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành, trên cơ sở đã xây dựng website giai đoạn 1, Sàn giao dịch nợ đang hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng website giai đoạn 2 với những tính năng mới để thuận tiện hơn cho TCTD trong việc tự cập nhật cũng như tự đăng tải các thông tin về bán nợ, bán TSBĐ, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong việc truy cập để tiếp cận các thông tin từ TCTD.

Những kết quả ban đầu đạt được sau 01 năm hoạt động là những tín hiệu khả quan, tuy nhiên là một mô hình mới, chưa có tiền lệ nên hoạt động của Sàn giao dịch nợ còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là việc thu hút các chủ thể tham gia giao dịch trên Sàn. Để đạt được những kết quả như kỳ vọng của Ban lãnh đạo VAMC và Ngân hàng Nhà nước đối với các nhiệm vụ của Sàn, cần phải có những quy định cụ thể để khuyến khích, thu hút nhiều đối tượng tham gia mua bán nợ xấu là những người thực sự có tiềm lực về tài chính cũng như sự hiểu biết về thị trường mua bán nợ xấu. Bên cạnh đó cần phải hoàn thiện về khuôn khổ pháp lý, chính sách để các bên, đặc biệt là các TCTD tích cực, chủ động tham gia và sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch nợ trong quá trình xử lý nợ xấu.

Với sứ mệnh của mình cùng với những bước đi đầu tiên đã đạt được, trong thời gian tới Sàn giao dịch nợ sẽ tiếp tục triển khai, hợp tác với các đơn vị có tiềm năng trong lĩnh vực mua, bán và xử lý nợ để đẩy mạnh thực hiện nghiệp vụ môi giới, tư vấn; đồng thời đẩy mạnh hoạt động mua bán và xử lý nợ theo giá trị thị trường và đánh giá tổng kết sau 01 năm thí điểm để hoàn thiện cả về cơ chế và năng lực của Sàn giao dịch nợ trong hoạt động này một cách chủ động, hiệu quả hơn.


Vũ Ngọc Minh
Top