Tiếp tục cảnh báo hành vi lừa đảo, giả mạo hình ảnh, thông tin của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam - VAMC

10/04/2024 17:00 GMT+7 628

Ngày 11/01/2024, VAMC đã có thông báo cảnh báo hành vi lừa đảo, giả mạo hình ảnh, thông tin của VAMC. Thời gian qua, VAMC tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp một số đối tượng giả mạo là nhân viên của VAMC, sử dụng thông tin, hình ảnh giả mạo về tên đầy đủ, tên viết tắt của VAMC, mã số thuế, địa chỉ trụ sở, mẫu dấu, chữ ký, họ tên người đại diện của VAMC/Sàn giao dịch nợ VAMC…thậm chí các đối tượng còn sử dụng cả thông tin, hình ảnh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Cụ thể: Thông qua nền tảng mạng xã hội (sử dụng các nick Facebook giả mạo VAMC) hoặc website giả mạo, lấy danh nghĩa là nhân viên của VAMC, sử dụng các thông tin, hình ảnh giả mạo VAMC và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để liên hệ, tiếp cận với người có nhu cầu thu hồi vốn, đặc biệt các đối tượng này còn gửi văn bản xác nhận ủy quyền thu hồi vốn với các thông tin giả mạo về tên của VAMC, địa chỉ trụ sở, người đại diện, người ký văn bản, chữ ký, mẫu dấu của VAMC/Sàn giao dịch nợ VAMC để tạo lòng tin cho người có nhu cầu thu hồi vốn (Chi tiết một số hình ảnh, thông tin giả mạo đính kèm).

Liên quan đến việc giả mạo các thông tin, hình ảnh của VAMC, một lần nữa VAMC xin khẳng định, tất cả các thông tin, hình ảnh các đối tượng nêu trên sử dụng đều là giả mạo nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản. VAMC không thực hiện bất kỳ hoạt động hỗ trợ thu hồi vốn nào liên quan đến các hành vi nêu trên.

VAMC xin trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức và Cá nhân lưu tâm để đảm bảo quyền lợi của mình, tránh các rủi ro, tổn thất đáng tiếc có thể xảy ra.

Trân trọng!

                                   Công ty TNHH Một thành viên                   

                                  Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG GIẢ MẠO

Top