Tăng cường pháp chế trong hoạt động xử lý nợ xấu để vượt qua thách thức trong tương lai

15/12/2020 17:01 GMT+7 315

Năm 2020, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất (giai đoạn 2017-2020) của Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam giai đoạn 2017-2020 và hướng tới 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-NHNN ngày 05/01/2018).

Những khó khăn chung về thiên tai, dịch bệnh toàn cầu trong năm 2020 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch hoạt động của VAMC, đặc biệt ảnh hưởng đến các chỉ tiêu mua, bán nợ theo kế hoạch đã đề ra. Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư, đối tác mua nợ cũng đang phải xoay sở trong tình hình kinh tế khó khăn. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty, Ban lãnh đạo VAMC đặc biệt chú trọng đến công tác pháp chế trong hoạt động xử lý nợ để đảm bảo mục tiêu an toàn trong sử dụng vốn Nhà nước và đảm bảo việc mua nợ cũng như các khoản nợ, tài sản bảo đảm VAMC bán cho nhà đầu tư là các khoản nợ, tài sản bảo đảm hợp pháp, hợp lệ, tăng cường thanh khoản, thúc đẩy thị trường mua bán nợ. 

Với mục tiêu nói trên, công tác pháp chế của VAMC trong năm 2020 đã được đẩy mạnh thông qua các hoạt động sau đây:

Thứ nhất, VAMC đã sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy chế, quy trình, biểu mẫu để phù hợp với các văn bản pháp luật được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung. Trong năm 2020, văn bản pháp luật mới có ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động của VAMC là Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, theo đó, VAMC đã sửa đổi văn bản xương sống quan trọng nhất đối với hoạt động xử lý nợ của VAMC là “Quy chế mua bán xử lý nợ của VAMC”. Bên cạnh đó, để điều chỉnh các văn bản, quy trình nội bộ cho phù hợp với thực tiễn thi hành, VAMC đã sửa đổi bổ sung một số văn bản nghiệp vụ khác như “Quy chế đấu giá tài sản, Quy trình đấu giá tài sản; Quy chế về thực hiện đầu tư, sửa chữa và quản lý tài sản cố định của VAMC…” và các quy định nội bộ khác đang được rà soát, sửa đổi, bổ sung như Quy định về quản lý thông tin mật, công bố và cung cấp thông tin…. Các quy chế, quy trình, biểu mẫu liên quan đến nghiệp vụ xử lý nợ của VAMC đều được đăng tải lên trang web của VAMC đảm bảo hoạt động của VAMC được công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. 

Thứ hai, công tác pháp chế được đẩy mạnh, ngoài việc duy trì hoạt động tham mưu pháp lý của Ban Pháp chế đối với từng hoạt động của Công ty, các cán bộ pháp chế được tăng cường vào các tổ công tác nghiệp vụ, các tổ soạn thảo văn bản nội bộ và các tổ công tác khác để hỗ trợ pháp lý trực tiếp, giúp xử lý nhanh, đúng quy định đối với các tình huống phát sinh.

Thứ ba, kế hoạch đào tạo kiến thức pháp luật cho cán bộ nhân viên được xây dựng định kỳ theo từng năm với nội dung là đào tạo kiến thức pháp luật chung cho người lao động, và kiến thức pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động xử lý nợ cho các cán bộ nghiệp vụ, cử người lao động đi học các khóa đào tạo kiến thức pháp luật tại các cơ sở đào tạo. Trong năm 2020, VAMC đã tổ chức hai Hội nghị pháp luật với các nội dung: (1) Những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 và (2) Những lưu ý thực tiễn khi xác lập, quản lý và xử lý thế chấp bất động sản và cử cán bộ tham gia các Hội nghị, Hội thảo đào tạo do các bộ, ngành, đơn vị đào tạo tổ chức như khóa học “Đánh giá khả năng phục hồi của doanh nghiệp” do World Bank tài trợ, “Hội thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật đấu giá tài sản”, “Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tài chính, pháp luật cho đội ngũ đấu giá viên” do Bộ Tư pháp tổ chức…

Thứ tư, bản tin pháp luật của VAMC với nội dung ngắn gọn, súc tích, cập nhật các văn bản pháp luật mới được ban hành, văn bản pháp luật sắp có hiệu lực liên quan đến hoạt động của VAMC được gửi tới tất cả các cán bộ của VAMC định kỳ mỗi tháng 1 lần vào đầu tháng. Đối với các văn bản pháp luật quan trọng hoặc các vấn đề pháp lý phát sinh, các cán bộ pháp chế VAMC đã thực hiện các bài viết chuyên đề, đăng trên website VAMC để cán bộ VAMC có kênh tham khảo chính thức. Đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc pháp lý VAMC gặp phải trong quá trình hoạt động, các bài viết chuyên đề trên trang web của VAMC còn tạo nên một kênh kiến nghị chính sách hiệu quả đồng thời mở rộng sự hiểu biết của xã hội đối với hoạt động xử lý nợ của VAMC.

Trong năm 2020, cán bộ pháp chế VAMC đã thực hiện nhiều bài viết phổ biến điểm mới của các văn bản pháp luật như: “Một số điểm mới của quy chế về người đại diện chủ sở hữu tực tiếp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCTD, Tổ chức tài chính và doanh nghiệp do NHNN quản lý – Lê Thị Bích Hợi”; “Một số điểm mới của Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN – Lưu Thanh Nguyên”; “Những điểm mới đáng chú ý của Luật doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014 về Doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và một số quy định liên quan – Phạm Thị Tú Anh”; “Những điểm mới của bộ luật lao động 2019 - Lê Thành Công”, “Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật - Phạm Thu Hương”. 

Thứ năm, VAMC đã góp tiếng nói mạnh mẽ đối với việc xây dựng, phản biện chính sách với sự tham gia của lãnh đạo VAMC tại các diễn đàn chính sách kinh tế trong năm 2020, đặc biệt là các diễn đàn chính sách liên quan đến xử lý nợ xấu như “Diễn đàn Toàn cảnh ngân hàng 2020” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 30/9/2020 tại Hà Nội. Bên cạnh đó, VAMC đã tích cực tham gia góp ý đối với hầu hết các dự thảo các văn bản pháp luật được gửi xin ý kiến.  

Thống kê 17 Ngân hàng Thương mại niêm yết tại thời điểm cuối tháng 9 cho thấy, nợ xấu hơn 97.280 tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2019 và tỷ lệ nợ xấu tương đương 1,8% tổng tài sản. Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, nợ xấu sẽ còn tiếp tục tăng[1], rất cần đến hoạt động xử lý nợ xấu của VAMC. Do đó, việc VAMC xác định vượt qua các trở ngại trong năm 2020 để tập trung vào đào tạo nhân sự, xây dựng quy trình, hành lang pháp lý nhằm có một hệ thống vững chắc, chuyên nghiệp để xử lý nợ xấu là chiến lược phù hợp với tình hình hiện tại và đáp ứng được các thách thức trong tương lai./.

[1] Theo TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, nợ xấu sẽ còn tiếp tục tăng – https://cafef.vn/bao-gio-co-san-giao-dich-no-20201214071702232.chn

Phạm Hoài Nam – Chuyên viên Ban Pháp chế
Top